zondag 6 mei 2018

6 mei 2018 - Klompenpad Ugcheler MarkePad


Vanmiddag een serie nachtdiensten afgesloten met een heerlijke klompenpad wandeling. Het Uchgeler Markepad (bij Apeldoorn).
Auto geparkeerd bij Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel in Ugchelen, wat tevens ook het beginpunt is van dit klompenpad. 
Je loopt achterlangs eigenlijk meteen het landelijke gebied in. Eerlijk gezegd kom je weinig asfalt tegen op dit klompenpad.
Je begint met een heerlijk bosgebied om vervolgens door een heel mooi heidegebied te wandelen en deze wandeling vervolgens door het bos weer af te sluiten.

Lieve wandelgroet,
Annemieke
Van der Huchtbank
Deze monumentale bank is genoemd naar de Haagse mejuffrouw Bertha van der Hucht, oprichtster van de kwartguldenvereeniging voor heideontginning (1894-1923). De vereniging bestond uit een groot aantal damescomités uit het hele land, waarvan de leden jaarlijks een kwartje contributie betaalden. In de 30 jaar van haar bestaan wist zij meer dan 150.000,= bijeen te brengen, dat ten goede kwam aan de Oranjebond der orde. Het doel van deze bond was de maatschappelijke onrust te bestrijden en het socialisme te ondergraven door armoede en verpaupering tegen te gaan middels werkgelegenheidsprojecten. Een van deze projecten was de aanleg van het bos achter deze bank, dat daarom de naam van de oprichtster draagt.
@bron klompenpaden.nl
LeesterheideGrindkuil
In de crisistijd van de jaren '30 van de twintigste eeuw werden veel arbeiders in het kader van de werkverschaffing te werk gesteld op de Leesterheide. Daar moesten ze grind opgraven met schap en kruiwagen, ten behoeve van de Apeldoornse stoepbandenfabriek. De trap van cortenstaal is hier geplaatst om de aandacht te vestigen op deze kuil die na de grindwinning achter bleef. 
@bron klompenpaden.nl

Salamandergat
Een natuurlijk ven, zoals het Salamandergat, vormt een belangrijk leefgebied voor kikkers, padden, salamanders en ringslangen. Daarnaast zijn reeën, vossen, dassen en wilde zwijnen in droge tijden op het ven aangewezen voor drinkwater omdat het oppervlaktewater dankzij de ijzerhoudende oerlaag niet in de bodem kan weglopen. 
Overal op de Veluwe werden dit soort vennen gebruikt als drenkplaats voor vee en als wasplaats. Deze functie zal het Salamandergat ook zeker hebben vervuld, gezien de locatie vlak bij het punt waar de grenzen van de drie marken bijeenkomen. 
Wie goed in het water kijkt, kan misschien nog een glimp opvangen van de gouden klok die volgens de overlevering n het water is gegooid door monniken die op de vlucht waren voor de Noormannen.
@bron klompenpaden.nl 

Koppelsprengen
De Koppelsprengen vormen een bijzonder sprengenstelsel. Op meerdere plaatsen zijn hier bronnen gegraven, zogenaamde sprengkoppen, om zoveel mogelijk water naar de molens te leiden. De hoge wallen langs de oevers beschermden het zuivere kwelwater tegen regenwater dat van de Bakenberg stroomde. De zilverkleurige schijven in de beek zijn een kunstwerk van Paul de Kort. Ze verbeelden fossiele regendruppels, symbolisch voor het duizend jaar oude kwelwater dat uit de sprengkoppen naar boven komt.
In het voorjaar is hier de beekprik te zien, een klein palingachtig visje dat leeft in stromend water met een goede waterkwaliteit. Om het publiek bewust te maken van het belang van een goed leefmilieu voor de beekprik heeft Waterschap Vallei en Veluwe informatieborden geplaatst.
@bron klompenpaden.nl

De Hamermolen
Op deze plaats is in 1639 een molen gesticht voor het maken van papier. De naam 'Hamermolen' is oud en dateert uit de tijd dat hier papierstof werd vermalen, een halffabricaat voor de papierindustrie. In de 19e eeuw werd er enige tijd graan gemalen, waarna het gebouw afbrandde. Vervolgens stond hier jaren niets, behalve vermoedelijk een watergoot met afvoer.
In 1916 werd hier een nieuw gebouw mét waterrad neergezet, dat ging dienen als wasserij. Aan deze bedrijvigheid kwam vóór 1980 een einde. 
In latere jaren werd dit totaal vervallen gebouw geheel gerestaureerd en vestigde men daar een hotel en partycentrum. 
De watertoevoergoot werd daarbij ook hersteld, enige jaren later volgde een waterrad. Er is een installatie aanwezig, waarmee een bescheiden hoeveelheid stroom wordt opgewekt, voldoende om het waterrad te verlichten. 
@bron molendatabase.nl/
 


Caesarea
Huize Caesar was een initiatief van de welgestelde Frits Caesar die in 1880 als belegging een boerderij met omliggende gronden in Ugchelen aankocht om er een vakantiekolonie met kapel te bouwen, voor arme kinderen uit grote steden. In 1920 verkocht hij het complex aan de Stichting Liefdesgesticht Caesarea. In de bijna 100 jaar van zijn bestaan was het onder andere een vakantiehuis, een herstellingsoord en een kindertehuis. Sinds een restauratie in 2007 gebruikt het leger des Heils het gebouw voor de huisvesting van (ex-)verslaafden en wordt de kapel verhuurd voor verschillende activiteiten.
@bron klompenpaden.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten